czwartek 23.05.2024 r., imieniny obchodzą: Leoncjusza, Michała, Renaty
Gmina Dąbrowa Biskupia oficjalny portal

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Radojewicach

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Radojewicach.

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Radojewicach gmina Dąbrowa Biskupia, stanowiącej własność gminy Dąbrowa Biskupia oznaczonej numerem geodezyjnym jako: działka nr 240/1 o powierzchni 0,1285ha, klasyfikacja gruntu Bi, księga wieczysta nr BY1I/00043507/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Działka zabudowana budynkami:
Budynek niemieszkalny – o pow. 128,11m2 w skład którego wchodzi: Parter - łazienka, wiatrołap, holl, łazienka, pomieszczenie kuchenno-socjalne, gabinet; Piętro - korytarz, pomieszczenie biurowe, pomieszczenie kuchenno-socjalne, pomieszczenie biurowe;
·       Budynek gospodarczy – o pow. 36,30m2 w skład którego wchodzą 4 pomieszczenia gospodarcze. 
Powierzchnia budynków została ustalona na podstawie posiadanych dokumentów oraz obmiarów kontrolnych dokonanych przez rzeczoznawcę majątkowego podczas oględzin nieruchomości. 
I przetarg odbył się 15.02.2024 r.
Działka o czworokątnym kształcie, korzystnym pod względem zagospodarowania. Teren zabudowany budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, wokół zabudowań teren zagospodarowany jako podwórze. Dojazd do nieruchomości odbywa się bezpośrednio z drogi wojewódzkiej, a także z drogi gminnej. Działka ogrodzona, uzbrojona w sieć wodociągową i energetyczną. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla terenu nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. 
Budynek niemieszkalny to obiekt wolnostojący, użytkowany dawniej jako siedziba lokalnego ośrodka zdrowia. 
Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Wyposażony w instalacje techniczne: elektryczną, wodociągową, centralne ogrzewanie zasilane piecem na paliwo stałe, rozprowadzane za pomocą kaloryferów. 
Budynek gospodarczy to obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony, nie wyposażony w sieci infrastruktury technicznej. W stanie do remontu. 
Cena wywoławcza - 130 000,00 zł
Wadium - 13 000,00 zł
2. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz.U z 2017 r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu nie później niż do 06.05.2024 r. włącznie, na konto tut. Urzędu, Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim Oddział Dąbrowa Biskupia: 73 9551 0002 0200 0101 2000 0005 z zaznaczeniem numeru nieruchomości. W tym dniu pieniądze muszą wpłynąć na konto Gminy.
4. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
- w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
- w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu. 
Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2024 r. w siedzibie tut. Urzędu, Sala Konferencyjna o godz. 10.00

5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości. Zwrot wpłaconego wadium dla uczestników, którzy nie nabyli praw własności w przetargu nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odbycia przetargu.
6. Ustalona w drodze przetargu cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zwarcia umowy.
Brak wpłaty wylicytowanej kwoty w oznaczonym terminie powoduje przepadek wadium i odstąpienie od nabycia prawa własności działki. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.
7. Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży oraz warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej, pokój nr 25, telefon 52 311 70 00 w. 39.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na tablicach ogłoszeń Sołectwa Radojewice oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy i Biuletynu Informacji Publicznej.


Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
         Marcin Filipiak

Partnerzy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.