niedziela 25.02.2024 r., imieniny obchodzą: Almy, Cezarego, Jarosława
Gmina Dąbrowa Biskupia oficjalny portal

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXI/254/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa Biskupia i stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Dąbrowa Biskupia. Obrady odbędą się w dniu 10 marca 2022 r. (czwartek), o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej, ul. Topolowa 2.

Przebieg sesji można śledzić za pośrednictwem transmisji on-line w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Biskupia, dlatego prosimy o pozostanie w domach. 

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3.  Powołanie Komisji uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.
7. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy.
8. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy między sesjami.
9. Bezpieczeństwo i przeciwdziałanie przestępczości na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia.
10. Ochrona przeciwpożarowa.
11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Biskupia za rok 2021.
12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Dąbrowa Biskupia na lata 2020-2024.
13. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dąbrowa Biskupia na lata 2022-2024.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Chlewiskach.
16. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za 2021 rok.
17. Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu za 2021 rok.
18. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej za 2021 rok.
19. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki alkoholowej oraz narkomanii za 2021 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2022”.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji z dnia 11 lutego 2022 r. według właściwości.
24. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji z dnia 24 lutego 2022 r. według właściwości.
25. Informacja o wysokości dokonanych umorzeń oraz ulgach udzielanych w trybie określonym uchwałą Nr XXVII/219/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2021r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dąbrowa Biskupia i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg za 2021 rok.
26. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia środków stanowiących fundusz sołecki.
27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2022 rok.
28. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2022-2035.
29. Wolne wnioski.
30.  Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia.

                                 Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

                                             /-/Wiesława Posadzy

Partnerzy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.