środa 24.07.2024 r., imieniny obchodzą: Kingi, Krystyna, Michaliny
Gmina Dąbrowa Biskupia oficjalny portal

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Niemojewie

Dąbrowa Biskupia, 01.03.2019 r.

 Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

w Niemojewie

 I.     Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej położonych w Niemojewie gmina Dąbrowa Biskupia, stanowiących własność Gminy Dąbrowa Biskupia oznaczonych numerami geodezyjnymi jako:

  • działka 37/17 o powierzchni 0,1148 ha położona w Niemojewie, dla której jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu księga wieczysta nr BYI1/00037374/4

Cna wywoławcza    -           20.000,00 zł plus 23% VAT,

Wadium                     -             2.000,00 zł

I przetarg odbył się 10.01.2019 r.

Minimalne  postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Działki równinne, nieogrodzone. Możliwość podłączenia sieci wodociągowej i energetycznej. Położone przy drodze publicznej asfaltowej. W sąsiedztwie tereny leśne i budownictwo mieszkaniowe.

II. Nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren oznaczony symbolem MN/U i przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej. Brak obciążeń.

III. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz.U z 2016 r., poz. 1061) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

IV. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu nie później niż do 01 kwietnia 2019 r. włącznie na konto tut. Urzędu, Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim Oddział Dąbrowa Biskupia: 73 9551 0002 0200 0101 2000 0005 z zaznaczeniem numeru nieruchomości. W tym dniu pieniądze muszą być na koncie Gminy.

 Komisji Przetargowej należy przedłożyć:

  1. dowód wpłaty wadium,
  2. dowód tożsamości,
  3. w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualny wpis z rejestru właściwych pełnomocnictw oraz dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 05 kwietnia 2019r. w siedzibie tut. Urzędu, Sala Konferencyjna o godz. 09.00

V. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości. Zwrot wpłaconego wadium dla uczestników, którzy nie nabyli praw własności w przetargu nastąpi niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odbycia przetargu.

VI. Ustalona w drodze przetargu cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zwarcia umowy.

VII. Brak wpłaty wylicytowanej kwoty w oznaczonym terminie powoduje przepadek wadium i odstąpienie od nabycia prawa własności działki. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.

VI. Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny.

VI. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży oraz warunkach przetargu można Uzyskać w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej , pokój nr 25, telefon 52 35 121 70 w. 28.

Ogłoszenieo przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na tablicach ogłoszeń Sołectwa Radojewice oraz publikuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Wywieszono dnia 01.03.2019 r.

Zdjęto dnia ……………………………..

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.