środa 24.07.2024 r., imieniny obchodzą: Kingi, Krystyna, Michaliny
Gmina Dąbrowa Biskupia oficjalny portal

VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Modliborzycach

 

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia

ogłasza

VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

w Modliborzycach

I.     Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Modliborzycach gmina Dąbrowa Biskupia, stanowiącej własność gminy Dąbrowa Biskupia oznaczonej numerami geodezyjnymi jako: działka nr149/2 o powierzchni 0,1765 ha położona w Modliborzycach, dla której jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu księga wieczysta nr BYI1/00059742/5

Cena wywoławcza    -           24.000,00 zł plus 23% VAT,

Wadium                     -             2.400,00 zł.

Przetarg I odbył się 10.10.2017r., przetarg II odbył się 09.01.2018r., przetarg III odbył się 05.04.2018r., przetarg IV odbył się 07.06.2018r., przetarg V odbył się 04.09.2018r., przetarg VI odbył się 23.11.2018r.

Minimalne  postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

II. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla terenu będącego przedmiotem przetargu wydana została decyzja o warunkach zabudowy, teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Brak obciążeń.

Działka posiada kształt regularny, dostęp do drogi publicznej, powierzchnia płaska, możliwość podłączenia energii elektrycznej i wodociągu.

III. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz.U z 2017 r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

IV. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu nie później niż do 27 lutego 2019 r. włącznie na konto tut. Urzędu, Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim Oddział Dąbrowa Biskupia: 84 9551 0002 0200 0101 2000 0001 z zaznaczeniem numeru nieruchomości. W tym dniu pieniądze muszą być na koncie Gminy.

Komisji Przetargowej należy przedłożyć:

  1. dowód wpłaty wadium,
  2. dowód tożsamości,
  3. w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualny wpis z rejestru właściwych pełnomocnictw oraz dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 marca 2019r. w siedzibie tut. Urzędu, Sala Konferencyjna o godz. 9:00

V. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości. Zwrot wpłaconego wadium dla uczestników, którzy nie nabyli praw własności w przetargu nastąpi niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odbycia przetargu.

VI. Ustalona w drodze przetargu cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zwarcia umowy.

VII. Brak wpłaty wylicytowanej kwoty w oznaczonym terminie powoduje przepadek wadium i odstąpienie od nabycia prawa własności działki. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.

VI. Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży oraz warunkach przetargu można Uzyskać w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej, pokój nr 25, telefon 52 35 121 70 w. 28.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na tablicach ogłoszeń Sołectwa Modliborzyce oraz publikuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej Gminy Dąbrowa Biskupia.

 

Wywieszono dnia 29.01.2019 r.

Zdjęto dnia ……………………………..

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.