środa 24.07.2024 r., imieniny obchodzą: Kingi, Krystyna, Michaliny

VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Niemojewie

Dąbrowa Biskupia, 2018.12.19

 

 Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia

ogłasza

VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

w Niemojewie

 

 

  1. I.     Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Niemojewie gmina Dąbrowa Biskupia, stanowiącej własność gminy Dąbrowa Biskupia oznaczonej numerami geodezyjnymi jako:
  • działka nr 37/13 o powierzchni 0,1036 ha położona w Niemojewie, dla której jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu księga wieczysta nr BYI1/00037374/4

 

Cena wywoławcza    -           16.000,00 zł plus 23% VAT,

Wadium                     -             1.600,00 zł.

 

Przetarg I odbył się 16.08.2017r., przetarg II odbył się 07.11.2017r., przetarg III odbył się 23.01.2018r., przetarg IV odbył się 30.03.2018r., przetarg V odbył się 19.06.2018r., przetarg VI odbył się 27.08.2018r., przetarg VII odbył się 8.11.2018r.

 

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Działka równinna, możliwość podłączenia sieci wodociągowej i energetycznej. Położona przy drodze publicznej asfaltowej. W sąsiedztwie tereny leśne i budownictwo mieszkaniowe.  

Nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr XXXVI/237/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26.02.2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 37/2 w Niemojewie, gm. Dąbrowa Biskupia. Tereny oznaczony są symbolem 1 MN/U i przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej. Brak obciążeń.

 

II. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz.U z 2016 r., poz. 1061) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

 

III. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu nie później niż do 18 stycznia 2018 r. włącznie na konto tut. Urzędu, Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim Oddział Dąbrowa Biskupia: 84 9551 0002 0200 0101 2000 0001 z zaznaczeniem numeru nieruchomości. W tym dniu pieniądze muszą wpłynąć na konto Gminy.

 

 

 

Komisji Przetargowej należy przedłożyć:

  1. dowód wpłaty wadium,
  2. dowód tożsamości,
  3. w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualny wpis z rejestru właściwych pełnomocnictw oraz dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018r. w siedzibie tut. Urzędu, Sala Konferencyjna o godz. 11.00

 

IV. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości. Zwrot wpłaconego wadium dla uczestników, którzy nie nabyli praw własności w przetargu nastąpi niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odbycia przetargu.

 

V. Ustalona w drodze przetargu cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zwarcia umowy.

Brak wpłaty wylicytowanej kwoty w oznaczonym terminie powoduje przepadek wadium i odstąpienie od nabycia prawa własności działki. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.

 

VI. Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny.

 

VII. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży oraz warunkach przetargu można Uzyskać w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej, pokój nr 25, telefon 52 35 121 70 w. 28.

 

Ogłoszenieo przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na tablicach ogłoszeń Sołectwa Radojewice oraz publikuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej Gminy Dąbrowa Biskupia.

 

 

Wywieszono dnia 19.12.2018r.

 

Zdjęto dnia ……………………………..

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.