środa 24.07.2024 r., imieniny obchodzą: Kingi, Krystyna, Michaliny

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Niemojewie

Dąbrowa Biskupia, 2018.12.03

 

  

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

w Niemojewie

 

 

  1. I.     Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Niemojewie gmina Dąbrowa Biskupia, stanowiących własność Gminy Dąbrowa Biskupia oznaczonych numerami geodezyjnymi jako:
  • działka nr 37/15 o powierzchni 0,1037 ha położona w Niemojewie, dla której jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu księga wieczysta nr BYI1/00037374/4

 

Cena wywoławcza    -           18.000,00 zł plus 23% VAT,

Wadium                     -             1.800,00 zł.

 

  • działka nr 37/16 o powierzchni 0,1038 ha położona w Niemojewie, dla której jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu księga wieczysta nr BYI1/00037374/4

 

Cena wywoławcza    -           18.000,00 zł plus 23% VAT,

Wadium                     -             1.800,00 zł

 

  • działka 37/17 o powierzchni0,1148 ha położona w Niemojewie, dla której jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu księga wieczysta nr BYI1/00037374/4

 

Cena wywoławcza    -           20.000,00 zł plus 23% VAT,

Wadium                     -             2.000,00 zł

 

 

Minimalne  postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Działki równinne, nieogrodzone. Możliwość podłączenia sieci wodociągowej i energetycznej. Położone przy drodze publicznej asfaltowej. W sąsiedztwie tereny leśne i budownictwo mieszkaniowe.

 

II. Nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren oznaczony symbolem MN/U i przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej. Brak obciążeń.

 

III. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz.U z 2016 r., poz. 1061) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

 

IV. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzunie później niż do 4 stycznia 2019 r. włącznie na konto tut. Urzędu, Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim Oddział Dąbrowa Biskupia: 84 9551 0002 0200 0101 2000 0001 z zaznaczeniem numeru nieruchomości. W tym dniu pieniądze muszą być na koncie Gminy.

 

 

Komisji Przetargowej należy przedłożyć:

  1. dowód wpłaty wadium,
  2. dowód tożsamości,
  3. w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualny wpis z rejestru właściwych pełnomocnictw oraz dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 stycznia 2019r. w siedzibie tut. Urzędu, Sala Konferencyjna o godz.

  • 9.00 – dla działki nr 37/15
  • 9.30 – dla działki nr 37/16
  • 10.00 – dla działki nr 37/17

 

V. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości. Zwrot wpłaconego wadium dla uczestników, którzy nie nabyli praw własności w przetargu nastąpi niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odbycia przetargu.

 

VI. Ustalona w drodze przetargu cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zwarcia umowy.

 

VII. Brak wpłaty wylicytowanej kwoty w oznaczonym terminie powoduje przepadek wadium i odstąpienie od nabycia prawa własności działki. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.

 

VI. Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny.

 

VI. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży oraz warunkach przetargu można Uzyskać w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej , pokój nr 25, telefon 52 35 121 70 w. 28.

 

Ogłoszenieo przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na tablicach ogłoszeń Sołectwa Radojewice oraz publikuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

 

Wywieszono dnia 03.12.2018r.

 

Zdjęto dnia ……………………………..

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.