czwartek 20.06.2024 r., imieniny obchodzą: Bogny, Rafaeli, Rafała
Gmina Dąbrowa Biskupia oficjalny portal

Zawiadomienie o zwołaniu LIX sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

Zawiadomienie o zwołaniu LIX sesji
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr LVIII/434/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa Biskupia i stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, zwołuję LIX sesję Rady Gminy Dąbrowa Biskupia. Obrady odbędą się w dniu 26 lutego 2024 r. (poniedziałek), o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej, ul. Topolowa 2.

Porządek obrad LIX sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

1. Otwarcie LIX sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia między sesjami Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Dąbrowa Biskupia.
7. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia między sesjami.
8. Bezpieczeństwo i przeciwdziałanie przestępczości na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia – informacja za 2023 rok.
9. Ochrona przeciwpożarowa – informacja za 2023 rok.
10.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Biskupia za 2023 rok.
11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Dąbrowa Biskupia na lata 2020-2024.
12. Sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2023 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Dąbrowa Biskupia na lata 2024 – 2027.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej Statut Gminy Dąbrowa Biskupia.
15. Podjęcie uchwały w sprawie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Dąbrowa Biskupia.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Dąbrowa Biskupia.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Woli Stanomińskiej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika i kandydata na strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Chlewiskach.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Brudni.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Chlewiskach.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Brudni.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Wspólnocie Mieszkaniowej w Radojewicach.
24. Informacja o wysokości dokonanych umorzeń oraz ulgach udzielanych w trybie określonym uchwałą Nr XXVII/219/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dąbrowa Biskupia i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg za 2023 rok.
25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2024 rok.
26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2024-2035.
27. Wolne wnioski.
28. Zamknięcie obrad LIX sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia.


 

Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
/-/Wiesława Posadzy

Partnerzy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.