sobota 10.06.2023 r., imieniny obchodzą: Bogumiła, Diany, Małgorzaty
Gmina Dąbrowa Biskupia oficjalny portal

Zawiadomienie o zwołaniu XLVIII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

Zawiadomienie o zwołaniu XLVIII sesji
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz zgodnie z uchwałą Nr XLIV/339/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa Biskupia i stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, zwołuję XLVIII sesję Rady Gminy Dąbrowa Biskupia. Obrady odbędą się w dniu 29 marca 2023 r. (środa), o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej, ul. Topolowa 2.

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

 1. Otwarcie XLVIII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, stwierdzenie quorum.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia między sesjami Rady Gminy.
 6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Dąbrowa Biskupia.
 7. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia między sesjami.
 8. Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu za 2022 rok.
 9. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za 2022 rok.
 10. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej za 2022 rok.
 11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok”.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2013 – 2032”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatności za pomoc w formie posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Dąbrowa Biskupia.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia środków stanowiących fundusz sołecki.
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok.
 23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2023-2035.
 24. Wolne wnioski.
 25. Zamknięcie obrad XLVIII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia.


Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
/-/Wiesława Posadzy

Partnerzy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.