środa 24.07.2024 r., imieniny obchodzą: Kingi, Krystyna, Michaliny

Deklaracja dostępności

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego bip.dabrowabiskupia.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016.05.20

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016.05.20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niektóre dokumenty, zamieszczone są w postaci plików .pdf (skany dokumentów) np. sprawozdanie finansowe.Treści nie wchodzą w zakres mających zastosowanie przepisów

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Pawłowska, adres poczty elektronicznej dabrowa_biskupia@lo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 52 3512136. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej, ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia

Budynek jest dwukondygnacyjny, pozbawiony progów. Zapewnia swoim interesantom wszelkie udogodnienia związane z ich obsługą.

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich wjeżdżają i wyjeżdżają z budynku przez główne drzwi wejściowe bez konieczności posiadania podjazdu czy rampy. Szerokość i wysokość drzwi do i wewnątrz budynku spełniają wszystkie normy. Budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Posadzki we wszystkich biurach wyłożono materiałami odpornymi na poślizgnięcia. Budynek częściowo pozbawiony jest barier architektonicznych. Nie posiada windy umożliwiającej dostanie się na piętro. W razie potrzeby pracownicy, których biura znajdują się na drugiej kondygnacji obsługują interesantów w holu, w wyznaczonym do tego miejscu.

Nie ma ograniczeń dotyczących wstępu z psem asystującym.

Na parkingu przed Urzędem wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej nie zatrudnia osoby posługującej się językiem migowym. Na dzień składania deklaracji nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Jednocześnie informujemy, iż dołożymy wszystkich starań, by w najbliższej przyszłości znaleźć rozwiązanie w tym temacie.

W jednostce nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Brak artykułów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.