środa 07.12.2022 r., imieniny obchodzą: Agaty, Dalii, Sobiesława

Aktualności

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia informuje, że od poniedziałku 21 listopada 2022 roku w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej będzie można składać wnioski o zakup preferencyjnego paliwa stałego.

więcej

31. Finał WOŚP w Dąbrowie Biskupiej

Zapraszamy do udziału w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy 

Więcej informacji w linku niżej 
https://fb.me/e/1X89dcyRa  

więcej

Zawiadomienie o zwołaniu XLII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/294/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa Biskupia i stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, zwołuję XLII sesję Rady Gminy Dąbrowa Biskupia. Obrady odbędą się w dniu 24 listopada 2022 r. (czwartek), o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej, ul. Topolowa 2.

więcej

Ogłoszenie w sprawie zapotrzebowania w postaci Systenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej  kieruje zapytanie do mieszkańców Gminy Dąbrowa Biskupia dotyczące zapotrzebowania na wsparcie w postaci Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023 w ramach resortowego programu finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

więcej

Konsultacje

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia ogłasza konsultacje uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatków.

więcej

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia ogłasza konsultacje Program współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

więcej

Ogłoszenie

Informujemy, że Gmina Dąbrowa Biskupia przystępuje do dystrybucji węgla po preferencyjnej cenie.
Prosimy o złożenie do dnia 9.11.2022r do godziny 12.00 deklaracji potrzeb gospodarstwa domowego na paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego osobiście w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej w pokoju nr 9 lub przesłać na adres poczty elektronicznej urzad@lo.pl.

więcej

Deklaracja na zakup węgla po cenie preferencyjnej.

W związku z wejściem w życie ustawy  z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, zwracamy się z  prośbą o bezzwłoczne przesłanie deklaracji na zakup węgla po cenie preferencyjnej przez osoby chętne, które jeszcze jej nie złożyły.

więcej

Deklaracja na zakup węgla po cenie preferencyjnej.

W związku z wejściem w życie ustawy  z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, zwracamy się z  prośbą o bezzwłoczne przesłanie deklaracji na zakup węgla po cenie preferencyjnej przez osoby chętne, które jeszcze jej nie złożyły
Deklarację należy złożyć do dnia 7.11.2022r. do godziny 12.00.

więcej

Zawiadomienie o zwołaniu XLI sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLI sesję Rady Gminy Dąbrowa Biskupia. Obrady odbędą się w dniu 04 listopada 2022r. (piątek), o godz. 08:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej, ul. Topolowa 2.

więcej

Zgłaszanie potrzeb zakupu paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

W związku z prowadzonymi przez parlament pracami nad projektem ustawy o sprzedaży węgla przez samorządy, przystępujemy do oszacowania potrzeb naszych mieszkańców w tym zakresie. Zgodnie ze wskazaniem rządu planujemy przystąpić do dystrybucji węgla.
Prosimy zatem mieszkańców Gminy Dąbrowa Biskupia, uprawnionych do otrzymania dodatku węglowego o składanie, znajdującej się poniżej, deklaracji potrzeb gospodarstwa domowego na paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego do Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej przy ul. Topolowa 2.

więcej

Zaproszenie na Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu

Zaproszenie na Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu, organizowanego pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pana Piotra Całbeckiego w ramach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

więcej

Zawiadomienie o zwołaniu XL sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/294/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa Biskupia i stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, zwołuję XL sesję Rady Gminy Dąbrowa Biskupia. Obrady odbędą się w dniu 27 października 2022 r. (czwartek), o godz.09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej, ul. Topolowa 2.
Przebieg sesji można śledzić za pośrednictwem transmisji on-line w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Biskupia.

więcej

Ogłoszenie

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia Marcin Filipiak  informuje, iż w ramach otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2022 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2022 wsparcie otrzymują:

więcej

Zaproszenie do udziału w badaniu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli zaprasza do udziału w badaniu.

Ankieta dotyczy oceny funkcjonowania LGD i będzie wykorzystana  do przygotowania ewaluacji końcowej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.

więcej

Komunikat w sprawie wody.

komunikat  w sprawie wody z wodociągu w Parchaniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu

więcej

Ogłoszenie

Na podstawie art. 11ust. 1 pkt 1  oraz art. 13 ust.1i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2022.1327)  Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia ogłasza otwarty konkurs na wykonywanie zadań publicznych w  2022 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

więcej

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/294/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa Biskupia i stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, zwołuję XXXIX sesję Rady Gminy Dąbrowa Biskupia. Obrady odbędą się w dniu 22 września 2022 r. (czwartek), o godz.09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej, ul. Topolowa 2.

więcej

Roz­poczęcie prac nad projek­tem budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok

Uprzejmie infor­muję, że roz­poczęły się prace nad przy­gotowaniem projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023r. Wszyscy zain­teresowani miesz­kańcy gminy, organizacje spo­łeczne oraz przed­siębiorcy mogą składać do projektu propozycje zadań, które ewen­tual­nie miałyby być realizowane w 2023r.

więcej

Gminne Święto Plonów w Dąbrowie Biskupiej

Jak co roku, w ostatni weekend sierpnia mieszkańcy Gminy Dąbrowa Biskupia dziękowali za plony podczas uroczystości dożynkowych „Gminne Święto Plonów”.

więcej

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XXXVIII sesję Rady Gminy Dąbrowa Biskupia. Obrady odbędą się w dniu 19 sierpnia 2022r. (piątek), o godz. 09:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia, ul. Topolowa 2.

więcej

Wniosek o dodatek węglowy w wysokości 3000,00 zł.

Szanowni Państwo, informujemy, iż wniosek o dodatek węglowy jest już dostępny w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej.

więcej

Zaproszenie do udzialu w projekcie" Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Wsparcie w zasięgu ręki"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej informuje, że w dniach 1.08.2022r.- 10.08.2022r. na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia trwać będzie rekrutacja do udziału w projekcie:
Kujawsko- Pomorska Teleopieka - Wsparcie w zasięgi ręki

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie diagnozy Cyberbezpieczeństwa

Gmina Dąbrowa Biskupia zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą „Diagnoza cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach  Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” Zapytanie_diagnoza_cyberbezpieczenstwa

więcej

Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy

Działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 poz.514) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 1944), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza II publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytację) na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, pochodzącej z byłego PFZ położonej w obrębie wsi Przybysław, gmina Dąbrowa Biskupia, powiat Inowrocław, województwo kujawsko-pomorskie.

więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.