wtorek 09.08.2022 r., imieniny obchodzą: Klary, Romana, Rozyny
Gmina Dąbrowa Biskupia oficjalny portal

Środowisko

Wielkim bogactwem gminy Dąbrowa Biskupia są lasy porastające obszar o łącznej powierzchni niemal trzech tysięcy hektarów (co stanowi ok. 20% powierzchni gminy) oraz znajdujące się wśród nich rezerwaty przyrody: „Balczewo” i „Rejna” oraz ścieżka przyrodniczo-leśna. Lasy w przeważającej mierze stanowią Obszar Chronionego Krajobrazu (okolice Rejny, Niemojewa i Radojewic – łącznie 1700 ha), a liczne na tym terenie bagna, to w dwunastu przypadkach użytki ekologiczne ( zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska itp.). Nieodłącznym elementem krajobrazu gminy są również bocianie gniazda znajdujące się niemal w każdej miejscowości, a także pomniki przyrody. Natomiast licznie występująca w lasach zwierzyna, w tym przede wszystkim zwierzyna gruba, znajduje schronienie w ustanowionych specjalnie dla niej obszarach zwanych „ostojami zwierzyny” (miejsce przeżycia/schronienia zwierząt podczas niekorzystnych dla nich zmian warunków środowiska, także miejsce zapewniające danemu gatunkowi odpowiednie zasoby pokarmowe oraz warunki odpoczynku, rozrodu i wychowania młodych, w myślistwie – miejsce stałego bytowania zwierzyny, stanowiące jej schronienie). Należy podkreślić, iż wspomniane lasy są największym kompleksem leśnym w okolicach Inowrocławia, miejscem spacerów wielu inowrocławian i mieszkańców okolicznych miejscowości. To również wspaniały teren dla grzybiarzy, myśliwych, malarzy, osób szukających spokoju i wypoczynku w leśnych ostępach, a także dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej. Na ogólną, wyżej wspomnianą powierzchnię, 2643 ha to lasy zarządzane przez Nadleśnictwo Gniewkowo. Na terenie gminy Dąbrowa Biskupia znajdują się dwa leśnictwa, działające w ramach wspomnianego Nadleśnictwa: Balczewo i Rejna.
Ogólna powierzchnia Leśnictwa Balczewo wynosi 1553,13 ha, z tego powierzchnia leśna to 1339,49 ha. Pozostałą część gruntów stanowią; użytki rolne – 99,12 ha, grunty pod wodami – 0,69 ha, użytki ekologiczne – 22,12 ha, tereny różne – 0,26 ha oraz grunty zabudowane i zurbanizowane - 0,13 ha ( nieużytki stanowią 91,32 ha). W składzie gatunkowym drzewostanów przeważa sosna (ok.50-70%), występuje tu również dąb oraz buk (10-30%) z domieszką brzozy i modrzewia. Wiek najstarszych drzewostanów ocenia się na 139 lat.

Na terenie jednostki znajduje się faunistyczny Rezerwat Przyrody „Balczewo”, Powierzchnia leśnictwa na przestrzeni lat ulegała okresowym zmianom (w związku ze zmianami administracyjnymi). W 1927 roku liczyła 764,51 ha, w 1946 – 1471,47 ha, w 1959 – 988 ha, w 1973 – 1237,9 ha, w 1988 – 1262,89 ha, w 1992 – 1127,3 ha, a w 2002 roku – 1554 ha. Zmieniali się też leśniczowie. W kolejności chronologicznej leśnictwem kierowali – Tadeusz Ziętak, Ludwik Szumski, Gajewicz, Franciszek Buczkowski, Eugeniusz Kuchorski, Donat Grubalski, Michał Szypura i aktualnie Artur Feliksiak. Natomiast jeśli chodzi o Leśnictwo Rejna, jego obecna powierzchnia ogólna wynosi 1395,03 ha, z tego powierzchnia leśna to 1303,73 ha. Pozostałą część gruntów stanowią; użytki rolne – 63,29 ha, grunty pod wodami – 0,09 ha, użytki ekologiczne - 5,42 ha oraz tereny różne – 0,57 ha (nieużytki stanowią 21,93 ha). W składzie gatunkowym drzewostanów przeważa oczywiście sosna (ok.50-70%), występuje tu również dąb oraz buk (10-30%) z domieszką brzozy i modrzewia. Wiek najstarszych drzewostanów ocenia się na 129 lat.

Stanowisko chronionego cisa w otulinie Rezerwatu "Balczewo".

 

Na terenie leśnictwa znajduje się florystyczny Rezerwat Przyrody „Rejna”. Powierzchnia leśnictwa Rejna – podobnie jak leśnictwa Balczewo – ulegała okresowym zmianom. W 1927 roku wynosiła – 1012,03 ha, w 1946 – 915,74 ha, w 1959 – 1089 ha, w 1973 – 1305,9 ha, w 1988 – 1368,16 ha, w 1992 – 1221,85 ha, a w 2002 roku – 1387 ha. Na przestrzeni lat leśnictwem zarządzali: Stanisław Pocałun, Stefan Toczkiewicz, Teofil Niemczyk, Zenon Szmatuła, Franciszek Buczkowski, Stefan Kubacki, Jan Mosiński, Jan Rutkowski oraz – aktualnie - Piotr Rydzkowski. Na terenie ww. leśnictw znajduje się ścieżka przyrodniczo-leśna, która pozwala lepiej poznać cele i funkcje lasu oraz daje możliwość pożytecznego i przyjemnego spędzenia czasu. Ścieżka była wspólnym przedsięwzięciem Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu i Nadleśnictwa. Rozpoczyna się przy leśniczówce Balczewo w Niemojewie, a kolejnymi przystankami są m.in.: zrąb (na którym posadzono młody las), cis pospolity – gatunek drzewa, które jako pierwsze w historii Polski zostało objęte ochroną gatunkową (król Władysław Jagiełło na mocy statutu wareckiego z 1423r. wprowadził ochronę tego gatunku w obawie przed jego wyginięciem), użytek ekologiczny, fazy rozwojowe drzewostanu, dęby, rezerwat, poletko łowieckie, kolejny rezerwat itd...

Rezerwat Przyrody "REJNA"

Partnerzy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.