czwartek 06.10.2022 r., imieniny obchodzą: Artura, Fryderyki, Petry
Gmina Dąbrowa Biskupia oficjalny portal

Zaproszenie do udzialu w projekcie" Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Wsparcie w zasięgu ręki"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej informuje, że w dniach 1.08.2022r.- 10.08.2022r. na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia trwać będzie rekrutacja do udziału w projekcie:
Kujawsko- Pomorska Teleopieka - Wsparcie w zasięgi ręki

Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” skierowany jest do:
- Osób zamieszkujących na terenie gminy Dąbrowa Biskupia,
- Osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,
- Osób nieprzebywających w placówce opieki całodobowej.

Dodatkowe punkty przy rekrutacji zdobędą osoby:
- których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego właściwego dla pomocy społecznej,
- doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
- ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
- z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
- korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
- pochodzące z obszarów zdegradowanych (oznacza to obszary wyznaczone w Programie Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016-2023 
-będące kombatantem i/lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego),
- prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące.

Lista dokumentów, jakie należy dostarczyć:
- Formularz zgłoszeniowy;
- Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dodatkowych, wymienionych wyżej (jeżeli zaznaczono, np. orzeczenie o niepełnosprawności, decyzję o wysokości świadczeń itp.).
Dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej są do pobrania poniżej, natomiast w wersji papierowej dostępne będą w siedzibie GOPS w Dąbrowie Biskupiej.
Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej przy ul. Topolowej 2, od pn. do pt. w godzinach pracy Ośrodka,

Uwaga!
Warunkiem skorzystania ze wsparcia w ramach usługi teleopieki jest:
1) Odpowiedni zasięg GSM w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu;
2) Brak przeciwwskazań medycznych do korzystania z w/w usługi (m.in. stymulator serca);
3) Pozytywna ocena możliwości i zdolności technicznych Uczestnika Projektu.
W przypadku osób ubezwłasnowolnionych formularz rekrutacji oraz wszelką dokumentację Projektową podpisuje opiekun prawny.

Dodatkowa informacja:
W przypadku nie zrekrutowania wymaganej liczby uczestników zostanie przeprowadzona rekrutacja dodatkowa.
Osoby, które zakwalifikują się do projektu zostaną, o tym fakcie poinformowane przez pracownika socjalnego  telefonicznie.
Uczestnicy projektu następnie otrzymają urządzenia elektroniczne (np. w formie bransoletki).

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Karta informacyjna Uczestnika

Partnerzy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.