czwartek 06.10.2022 r., imieniny obchodzą: Artura, Fryderyki, Petry
Gmina Dąbrowa Biskupia oficjalny portal

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXI/254/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa Biskupia i stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Dąbrowa Biskupia. Obrady odbędą się w dniu 22 czerwca 2022 r. (środa), o godz.09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej, ul. Topolowa 2.

Przebieg sesji można śledzić za pośrednictwem transmisji on-line w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Biskupia.

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
1.Otwarcie XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, stwierdzenie quorum.
2.Wybór sekretarza obrad.
3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy.
5.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami Rady Gminy.
6.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy.
7.Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy między sesjami.
8.Udzielenie Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia wotum zaufania:
8.1. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Dąbrowa Biskupia za 2021 rok.
8.2. Debata nad Raportem o stanie Gminy Dąbrowa Biskupia za 2021 rok.
8.3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia wotum zaufania.
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2021 rok:
9.1. Wystąpienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia dotyczące realizacji budżetu w 2021 r.
9.2. Zapoznanie radnych z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez organ wykonawczy sprawozdania z wykonania budżetu.
9.3. Zapoznanie radnych z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu.
9.4. Dyskusja.
9.5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2021 rok.
10.Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia za 2021 rok:
10.1. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.
10.2. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.
10.3. Dyskusja.
10.4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia za 2021 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 
12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2022 rok.
13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2022-2035.
14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej.
15.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dąbrowa Biskupia i Powiat Inowrocławski Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150606C na odcinku Chlewiska – Straszewo od km 0+000 do km 2 +175,00 i od km 2+400 do km 2+735,00 (granica gminy), gm. Dąbrowa Biskupia” włączenia drogi gminnej do istniejącej drogi powiatowej nr 2544C – działka nr 33 oraz 37/1.
18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia przez Gminę Dąbrowa Biskupia i Starostę Inowrocławskiego działającego w imieniu Skarbu Państwa w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150606C na odcinku Chlewiska – Straszewo od km 0+000 do km 2 +175,00 i od km 2+400 do km 2+735,00 (granica gminy), gm. Dąbrowa Biskupia” w zakresie działki nr 154/4.
19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dąbrowa Biskupia i Powiat Inowrocławski Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Droga powiatowa nr 2544C na odc. Stanomin – Wola Stanomińska – budowa peronów dla przystanków autobusowych w km 0+026,50 (str. L) i w km 0+155,0 (str. P)” – działka nr 60/2.
20.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dąbrowa Biskupia i Powiat Inowrocławski Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Droga powiatowa nr 2544C na odc. Stanomin – Wola Stanomińska – budowa peronów dla przystanków autobusowych w km 5+105,00 (str. L) i w km 5+226,00  (str. P) oraz droga gminna nr 150606C Chlewiska – Straszewo – budowa peronu przystankowego w km 0+058,00 (str. P).” – działki nr 33, 37/1, 34/1.
21.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa Biskupia i stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia.
22.Wolne wnioski.
23.Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia.

Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
/-/Wiesława Posadzy

Partnerzy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.