środa 07.12.2022 r., imieniny obchodzą: Agaty, Dalii, Sobiesława
Gmina Dąbrowa Biskupia oficjalny portal

Zawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

Zawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXV/204/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa Biskupia i stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, zwołuję XXXI sesję Rady Gminy Dąbrowa Biskupia. Obrady odbędą się w dniu 21 grudnia 2021 r. (wtorek), o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej, ul. Topolowa 2.

Przebieg sesji można śledzić za pośrednictwem transmisji on-line w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Biskupia, dlatego prosimy o pozostanie w domach. 

Porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
1. Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.
7. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy.
8. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy między sesjami.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2030.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2022 rok:
11.1. Przedstawienie autopoprawki Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia do projektu budżetu na 2022 rok.
11.2. Przyjęcie przedstawionej autopoprawki Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia do projektu budżetu na 2022 rok.
11.3. Przedstawienie projektu budżetu na 2022 rok.
11.4. Przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa i Finansów.
11.5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
11.6. Dyskusja nad projektem budżetu na 2022 rok.
11.7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2022 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2022-2035.
12.1. Przedstawienie autopoprawki Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2022-2035.
12.2. Przyjęcie przedstawionej autopoprawki Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2035.
12.3. Przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035.
12.4. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
12.5. Dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej.
12.6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2022-2035.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2022.
17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2028”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych.
19. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w zachodniej części miejscowości Modliborzyce.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa Biskupia i stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia
/-/Wiesława Posadzy

Partnerzy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.