poniedziałek 18.10.2021 r., imieniny obchodzą: Hanny, Klementyny, Łukasza
Gmina Dąbrowa Biskupia oficjalny portal

Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XX/173/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa Biskupia i stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, zwołuję XXV sesję Rady Gminy Dąbrowa Biskupia. Obrady odbędą się w dniu 23 czerwca 2021 r. (środa), o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej ul. Topolowa 2.

Przebieg sesji można śledzić za pośrednictwem transmisji on-line w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Biskupia, dlatego prosimy o pozostanie w domach.

Porządek obrad XXV sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

1. Otwarcie XXV sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, stwierdzenie quorum.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy.

7. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy między sesjami.

8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Dąbrowa Biskupia za 2020 rok:

8.1. Debata nad Raportem o stanie Gminy Dabrowa Biskupia za 2020 rok.

8.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia wotum zaufania.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2020 rok:

9.1. Wystąpienie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia dotyczące realizacji budżetu w 2020 r.

9.2. Zapoznanie radnych z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez organ wykonawczy sprawozdania z wykonania budżetu.

9.3. Zapoznanie radnych z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu.

9.4. Dyskusja.

9.5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2020 rok.

10. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia za 2020 rok:

10.1. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.

10.2. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.

10.3. Dyskusja

10.4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia za 2020 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2021.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2013 – 2032”.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dąbrowa Biskupia na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok.

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2033.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa Biskupia i stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia.

20. Wolne wnioski.

21. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia.

Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

/-/Wiesława Posadzy

Partnerzy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.