poniedziałek 18.10.2021 r., imieniny obchodzą: Hanny, Klementyny, Łukasza
Gmina Dąbrowa Biskupia oficjalny portal

Zawiadomienie o sesji

Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji

Rady Gminy Dąbrowa BiskupiaNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XX/173/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa Biskupia i stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, zwołuję XXII sesję Rady Gminy Dąbrowa Biskupia. Obrady odbędą się w dniu 18 marca 2021 r. (czwartek), o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej ul. Topolowa 2.

Przebieg sesji można śledzić za pośrednictwem transmisji on-line w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Biskupia, dlatego prosimy o pozostanie w domach. 

Porządek obrad XXII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

1. Otwarcie XXII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, stwierdzenie quorum.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami Rady Gminy.

6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy.

7. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy między sesjami.

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Dąbrowa Biskupia na lata 2020-2024.

9. Sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2020 rok.

10. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za 2020 rok.

11. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej za 2020 rok.

12. Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu za 2020 rok.

13. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki alkoholowej oraz narkomanii za 2020 rok.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki I rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2020.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego oraz wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego referendum ludowego.

17. Podjęcie uchwały zmieniającej Statut Gminy Dąbrowa Biskupia.

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych.

19. Informacja o wykorzystaniu i rozliczeniu dotacji przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku za 2020 roku.

20. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia środków stanowiących fundusz sołecki.

21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok.

22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2033.

23. Wolne wnioski.

24. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia.Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

/-/Wiesława Posadzy

Partnerzy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.