sobota 06.03.2021 r., imieniny obchodzą: Jordana, Marcina, Róży
Gmina Dąbrowa Biskupia oficjalny portal

Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji 
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XVI/145/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa Biskupia i stałych Komisji Rady Gminy, zwołuję XIX sesję Rady Gminy Dąbrowa Biskupia. Obrady odbędą się w dniu 27 listopada 2020 r. (piątek), o godz.09:00. Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz. U. poz. 1842) sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad XIX sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

1. Otwarcie XIX sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, stwierdzenie quorum.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami Rady Gminy.

6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy.

7. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy między sesjami Rady Gminy.

8. Informacja o realizacji w 2020 r. zadania "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia".

9. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia za rok 2019 – korekta.

10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2544C Stanomin – Wola Stanomińska.

10.1. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2544C Stanomin – Wola Stanomińska.

11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

11.1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok.

12.1. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok.

13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

13.1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

14.1. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

15. Przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok.

15.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok.

16. Przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020–2030.

16.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020–2030.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia.

Przebieg sesji można śledzić za pośrednictwem transmisji on-line w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Biskupia.


Przewodnicząca Rady Gminy

Dąbrowa Biskupia

/-/Wiesława Posadzy

Partnerzy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.