piątek 27.11.2020 r., imieniny obchodzą: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
Gmina Dąbrowa Biskupia oficjalny portal

Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne - Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door

Zawiadomienie

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia zawiadamia o rozpoczęciu w formie ankiet konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu „Kompleksowa koncepcja organizacji usług transportowych door-to-door”.

            Konsultację mają służyć pomocą Gminie Dąbrowa Biskupia w spójnym i przejrzystym przedstawieniu kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, jako obowiązkowy element wniosku o przyznanie grantu w ramach konkursu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizującego projekt pozakonkursowy pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020,  Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

            Szczegółowe wyjaśnienia pojęć i praktyczne wskazania, służące przygotowaniu przez Gminę Dąbrowa Biskupia koncepcji, znajdują się w odrębnym dokumencie, stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu grantowego („Wytyczne do przygotowania przez wnioskodawców kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności”), oraz załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu grantowego („Minimalne wymogi w zakresie standardu usługi door-to-door”)

            Państwa opinia i wyrażenie potrzeby wsparcia w zakresie mobilności na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej w niniejszym formularzu pozwolą Gminie Dąbrowa Biskupia na przygotowanie analizy do ww. dokumentu i pomogą zdefiniować problemy mieszkańców gminy w tym zakresie.

            Projekt ma na celu wprowadzenie nowej jakości usług transportowych w Gminie, szczególnie na obszarach wiejskich, w których dostęp do placówek zdrowia czy placówek rehabilitacji, a nawet do zakładów pracy na otwartym rynku jest utrudniony.

            Ankieta jest anonimowa, chodzi o wskazanie przez osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne) obszaru Gminy, który mógłby być wzięty pod uwagę w dokumencie oraz wskazanie potrzeby mieszkańca gminy. Usługa transportowa door-to-door oznacza usługę indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmującą pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Pojęcie indywidualnego transportu obejmuje również sytuacje, w których z transportu korzysta w tym samym czasie – o ile pozwalają na to warunki pojazdu – kilka osób uprawnionych jadąc z jednej wspólnej lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego albo jadąc z kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem.

Termin i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych

Konsultacje rozpoczną się dnia 21 lipca 2020 roku i potrwają do dnia 27 lipca 2020 r., przy czym odbywać się będą w formie:

Zbierania uwag w postaci papierowej. Uwagi mogą być składane w Urzędzie Gminy Dąbrowa Biskupia ul. Topolowa 2  w Sekretariacie

Zbierania uwag w postaci elektronicznej. Uwagi mogą być przesyłane na adres email urzad@lo.pl

Poszczególne formy konsultacji zostaną zakończone opracowaniem informacji podsumowującej, która opublikowana zostanie na stronie BIP Urzędu Gminy w  Dąbrowie Biskupiej

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z formularza dostępnego pod adresem internetowym www.dabrowabiskupia.pl oraz w Urzędzie Gminy Dąbrowa Biskupia ul. Topolowa 2  w Sekretariacie. Informujemy równocześnie, że uwagi przekazane w innej formie nie będą brane pod uwagę jako udział w tych formach konsultacji społecznych.

Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

Osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną za koordynację konsultacji społecznych po stronie Urzędu Gminy jest Katarzyna Pawłowska tel. 52 35 121 36 wew. 43

                                                                                   

                                                                        Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia 

                                                                                 Marcin Filipiak

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Dabrowa Biskupia w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w zakresie kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door wrza z ankietą zanajdują się pod linkiem:

 

 

Zarządzenie Nr 91/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

Załącznik do Zarządzenia Nr 91/2020

Ankieta w wersji PDF

Ankieta w wersji WORD

 

 

Partnerzy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.