Gmina Dąbrowa Biskupia oficjalny portal

Pobór wody z hydrantu przeciwpożarowego

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

W związku ze stwierdzonymi  przypadkami samowolnego włączania się w sieć wodociągową i pobierania wody w urządzeń wodociągowych bez zezwolenia administratora sieci (gmina Dąbrowa Biskupia) lub bez warunków szczególnych jakimi jest pożar, czy bezpośrednie zagrożenie życia przypominam o ciążących na mieszkańcach obowiązkach:

 

 Mieszkaniec / przedsiębiorca chcący zakupić wodę z hydrantu p.poż (w celu napełnienia stawu, na potrzeby prowadzonej budowy itp.) jest zobowiązany złożyć w tut. urzędzie gminy  w formie pisemnej Zlecenie na wydanie warunków technicznych na pobór wody z hydrantu ppoż. wraz ze szczegółowym określeniem na jakie cele woda zostanie przeznaczona (całkowity zakaz dotyczy pobór wody z hydrantu p.poż celem napełniania opryskiwaczy - w związku z możliwością bezpośredniego skażenia wodociągu).

 Zakup wody z hydrantu jest możliwy tylko za pośrednictwem przystawki hydrantowej z zainstalowanym wodomierzem w obecności parownika administratora sieci wodociągowej  i przy użyciu węży stanowiących własność gminy.

 

Zakup wody krok po kroku

 

  1. Klient składa w formie pisemnej zlecenie na wydanie warunków technicznych na pobór wody z hydrantu ppoż. wraz z określeniem jakim celom służyć będzie zakupiona woda.
  2. Gmina jako administrator sieci wodociągowej opracowuje warunki techniczne na pobór wody z hydrantu ppoż. w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia zlecenia, wskazuje hydrant z którego można pobrać wodę oraz godziny poboru.
  3. Klient dokonuje wypożyczenia przystawki hydrantowej z Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia, ul. Topolowa 2.
  4. Zawierana jest Umowa o zaopatrzenie w wodę z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Dostawcy Usług za pośrednictwem przystawki hydrantowej z zainstalowanym wodomierzem.
  5. Po spisaniu protokołu poboru wody Klient zwraca przystawkę hydrantową do urzędu gminy Dąbrowa Biskupia.
  6. Urząd wystawia fakturę za pobór wody i korzystanie z przystawki hydrantowej ppoż.

 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz. U.2018 poz. 1152 z późn. zm.) mówi wprost:

” Art.28.1.Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa wart.6 ust.1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł.

 

Ten sam zapis dotyczy jednostek OSP Dąbrowa Biskupia

 

Każdy wyjazd do pożaru lub innej akcji ratowniczej po akcji musi być zgłoszony do tut. urzędu wraz ze szczegółowym podaniem ilości wody pobranej na cele przeciwpożarowe na podstawie danych o ilości pobranej wody tj. ilość napełnienia wozu strażackiego + pojemność zbiornika,

lub w przypadku poboru wody bezpośrednio z hydrantu ciśnienie + średnice użytych węży.

 

Planowane szkolenia strażackie mają być z siedmiodniowym wyprzedzeniem uzgadniane z tut. urzędem gminy - w przypadku konieczności użycia wody wodociągowej na potrzeby szkoleniowe – uzyskać pisemną zgodę administratora sieci. 

Po akcji szkoleniowej należy rozliczyć się z ilości pobranej wody.

 

Każdy inny (nieuzasadniony) pobór wody lub ingerowanie w urządzenia wodociągowe zostanie potraktowany jako samowola.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij