niedziela 18.08.2019 r., imieniny obchodzą: Bogusława, Bronisława, Ilony

Gmina Dąbrowa Biskupia oficjalny portal

Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji rady Gminy Dąbrowa Biskupia

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji rady Gminy Dąbrowa Biskupia

 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr III/21/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa Biskupia i stałych Komisji Rady Gminy, zwołuję IV sesję Rady Gminy Dąbrowa Biskupia. Obrady odbędą się w dniu 15 lutego 2019 r. (piątek), o godz. 10:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej, ul. Topolowa 2.

 

Porządek obrad IV sesji Rady Gminy:

 

1. Otwarcie IV sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, stwierdzenie quorum.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami Rady Gminy.

6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy.

7. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy między sesjami Rady Gminy.

8. Bezpieczeństwo i przeciwdziałanie przestępczości na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia – dyskusja.

9. Ochrona przeciwpożarowa - dyskusja.

  1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Dąbrowa Biskupia na lata 2016-2019 - dyskusja.
  2. Sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2018 rok – dyskusja.
  3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Biskupia za rok 2018 – dyskusja.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej w Publiczne Przedszkole w Dąbrowie Biskupiej i utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowie Biskupiej – dyskusja – podjęcie uchwały.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej statuty sołectw Gminy Dąbrowa Biskupia – dyskusja – podjęcie uchwały.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 160/1 w miejscowości Dąbrowa Biskupia – dyskusja – podjęcie uchwały.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty – dyskusja – podjęcie uchwały.
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2019 – dyskusja – podjęcie uchwały.
  9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji – dyskusja – podjęcie uchwały.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok – dyskusja – podjęcie uchwały.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019–2030 – dyskusja – podjęcie uchwały.

21. Wolne wnioski.

22. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia.

 

  

Przewodnicząca Rady Gminy

Dąbrowa Biskupia

 

/-/Wiesława Posadzy

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij