Gmina Dąbrowa Biskupia oficjalny portal

Ogłoszenie o naborze

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Urząd  Gminy Dąbrowa Biskupia  
 ul. Topolowa 2
88- 133 Dąbrowa Biskupia


 
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
ogłasza nabór na stanowisko
Kierownika Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 

Określenie  stanowiska:
- Kierowanie  Referatem  Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony
 Środowiska

- wymiar etatu: pełen,
- bezpośrednia podległość służbowa : Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia.
 
Wymagania niezbędne:

-obywatelstwo polskie,

-pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

-brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-nieposzlakowana opinia,

- wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

- 3-letni staż pracy,

 - dobra znajomość zagadnień gospodarki  wodno – kanalizacyjnej,

- dobra znajomość zagadnień związanych z drogami,

- dobra znajomość zagadnień związanych z zaopatrzeniem gminy w energię elektryczną,

 - dobra znajomość obsługi komputera,
 - prawo jazdy kategorii B,
 - umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

-znajomość prawa budowlanego,
- uprawnienia budowlane,
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

- gotowość podjęcia pracy od 1 kwietnia 2018 r.

Zakres wykonywanych zadań:

- organizowanie  i nadzorowanie pracy wykonywanej przez pracowników referatu,
- nadzór nad robotami instalacyjnymi wodno-kanalizacyjnymi,

- nadzór nad eksploatacją urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
- prowadzenie bieżącego nadzoru nad stacjami i siecią wodociągową,
- nadzorowanie prac i napraw konserwacyjnych,
- prowadzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej wodociągów i  kanalizacji,
- utrzymanie i eksploatacja dróg,

-prowadzenie spraw związanych z  transportem publicznym,

-organizacja i nadzór nad remontami budynków komunalnych,
-prowadzenie spraw związanych z  zaopatrzeniem  gminy  w energię elektryczną w tym oświetlenie    

   uliczne, 

- nadzór nad inwestycjami  prowadzonymi przez gminę,

- nadzór nad inwestycjami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej,      

- organizowanie pracy i nadzór nad  brygadą remontowo – konserwatorską,                                                                                                

- organizowanie i nadzór nad  robotami  publicznymi,

 -prowadzenie spraw związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy- współpraca z inspektorem BHP,

 -prowadzenie ewidencji czasu  pracy oraz wykorzystania urlopów  konserwatorów, elektryków,     

  dozorców i robotników gospodarczych

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko pracy mieści się na piętrze  budynku bez windy.

Wykonywanie obowiązków związane jest z obsługą komputera oraz innych urządzeń biurowych. Realizacja zadań na stanowisku inspektora ds. komunalnych wiąże się z wyjazdami służbowymi  po terenie gminy oraz poza nią.

 Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu lutym  2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,

- życiorys (CV )z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenia zawodowe kandydata,
- oświadczenie o dobrym stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na  
  stanowisku inspektora ds. komunalnych,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

- oświadczenie braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla  
  celów rekrutacji,

- kwestionariusz osobowy *.

Dokumenty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór” należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres :
Urząd Gminy  Dąbrowa Biskupia
ul. Topolowa 2
88-133 Dąbrowa Biskupia
w nieprzekraczalnym terminie do  20 marca 2018 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  0 52 35 121 70 wew.24.                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                     

Dąbrowa Biskupia 09.03.2018 r.

 

Wójt Gminy

Roman Wieczorek

 

*) Kwestionariusz osobowy pobrać można osobiście w Urzędzie Gminy w Dąbrowie  Biskupiej ul. Topolowa 2 ( sekretariat) lub ze strony internetowej  bip.dabrowabiskupia.pl

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij