niedziela 20.05.2018 r., imieniny obchodzą: Bazylego, Bernardyna, Krystyny

Gmina Dąbrowa Biskupia oficjalny portal

Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXII/154/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy, zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Dąbrowa Biskupia. Obrady odbędą się w dniu 23 lutego 2017 r. (czwartek), o godz. 09:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia, ul. Topolowa 2.

 

Porządek obrad XXIII sesji Rady Gminy:

 

1.     Otwarcie XXIII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, stwierdzenie quorum.

2.     Wybór sekretarza obrad.

3.     Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4.     Przyjęcie protokółu z XXII sesji Rady Gminy.

5.     Bezpieczeństwo i przeciwdziałanie przestępczości na terenie Gminy – dyskusja.

6.     Ochrona przeciwpożarowa - dyskusja.

7.     Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami Rady Gminy.

8.     Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy.

9.     Informacja z działalności stałych Komisji Rady między sesjami Rady Gminy.

10.Interpelacje i zapytania.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok – dyskusja – podjęcie uchwały.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017 – 2025 – dyskusja – podjęcie uchwały.

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego – dyskusja – podjęcie uchwały.

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków – dyskusja – podjęcie uchwały.

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia – dyskusja – podjęcie uchwały.

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzanie ścieków do punktu zlewnego w gminnej oczyszczalni ścieków – dyskusja – podjęcie uchwały.

17.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – dyskusja – podjęcie uchwały.

18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu rewitalizacji Dąbrowy Biskupiej – dyskusja – podjęcie uchwały.

19.Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Dąbrowa Biskupia na lata 2016-2019 - dyskusja.

20.Sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2016 rok – dyskusja.

21.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – dyskusja.

22.Informacja o wykorzystaniu i rozliczeniu udzielonych dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu uzyskania zysku – dyskusja.

23.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

24.Wolne wnioski.

25.Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    /-/ Mirosława Kozińska

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij