poniedziałek 08.03.2021 r., imieniny obchodzą: Beaty, Juliana, Wincentego
Gmina Dąbrowa Biskupia oficjalny portal

Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji 

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XVI/145/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa Biskupia i stałych Komisji Rady Gminy, zwołuję XX sesję Rady Gminy Dąbrowa Biskupia. Obrady odbędą się w dniu 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek), o godz.09:00. Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad XX sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

1. Otwarcie XX sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, stwierdzenie quorum.

2. Wybór sekretarza obrad XX sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami Rady Gminy.

6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy.

7. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy między sesjami Rady Gminy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Dąbrowa Biskupia.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021 – 2028”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2028.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 października 2020 r.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020–2030.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok:

15.1. Przedstawienie autopoprawki Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia do projektu budżetu na 2021 rok.

15.2. Przyjęcie przedstawionej autopoprawki Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia do projektu budżetu na 2021 rok.

15.3. Przedstawienie projektu budżetu na 2021 rok.

15.4. Przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa i Finansów.

15.5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

15.6. Dyskusja nad projektem budżetu na 2021 rok.

15.7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2033.

16.1. Przedstawienie autopoprawki Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2033

16.2. Przyjęcie przedstawionej autopoprawki Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2033.

16.3. Przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033.

16.4. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

16.5. Dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej.

16.6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2033.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

18. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2021.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa Biskupia i Stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia.

20. Wolne wnioski.

21. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia.

Przebieg sesji można śledzić za pośrednictwem transmisji on-line w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Biskupia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Dąbrowa Biskupia

/-/Wiesława Posadzy

Partnerzy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.