piątek 18.06.2021 r., imieniny obchodzą: Elżbiety, Marka, Pauli
Gmina Dąbrowa Biskupia oficjalny portal

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Niemojewie

Dąbrowa Biskupia, 02.09.2020r.

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Niemojewie


I.    Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Niemojewie gmina Dąbrowa Biskupia, stanowiącej własność gminy Dąbrowa Biskupia oznaczonej numerem geodezyjnym jako:

działka nr 37/13 o powierzchni 0,1036 ha, księga wieczysta nr BYI1/00037374/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu 
 

Cena wywoławcza        -           20.000,00 zł + 23% VAT, 

Wadium                      -             2.000,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Teren równinny, możliwość podłączenia sieci wodociągowej i energetycznej. Położona przy drodze publicznej asfaltowej. W sąsiedztwie tereny leśne i budownictwo mieszkaniowe. Przez działkę przebiega przewód wodociągowy Wo90. W przypadku awarii, napraw i konserwacji Gmina Dąbrowa Biskupia zastrzega prawo dostępu – wjazdu na działkę 37/13. 
Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/237/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26.02.2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 37/2 w Niemojewie, gm. Dąbrowa Biskupia. Teren oznaczony symbolem 1 MN/U i przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej. 
II. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz.U z 2016 r., poz. 1061) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.
III. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu nie później niż do 2 października 2020r. włącznie na konto tut. Urzędu, Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim Oddział Dąbrowa Biskupia: 84 9551 0002 0200 0101 2000 0001 z zaznaczeniem numeru nieruchomości. W tym dniu pieniądze muszą wpłynąć na konto Gminy.
 
Komisji Przetargowej należy przedłożyć:

1.      dowód wpłaty wadium,

2.      dowód tożsamości,

3.      w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualny wpis z rejestru właściwych pełnomocnictw oraz dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 8 października 2020r. w siedzibie tut. Urzędu, Sala Konferencyjna o godz. 10.00

IV. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości. Zwrot wpłaconego wadium dla uczestników, którzy nie nabyli praw własności w przetargu nastąpi niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odbycia przetargu.
V. Ustalona w drodze przetargu cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zwarcia umowy.

Brak wpłaty wylicytowanej kwoty w oznaczonym terminie powoduje przepadek wadium i odstąpienie od nabycia prawa własności działki. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.
VI. Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży oraz warunkach przetargu można Uzyskać w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej, pokój nr 25, telefon 52 35 121 70 w. 28.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na tablicach ogłoszeń Sołectwa Radojewice oraz publikuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej Gminy Dąbrowa Biskupia.

 

                                                                       Wójt Gminy 

                                                                      Marcin Filipiak Partnerzy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.