Gmina Dąbrowa Biskupia oficjalny portal

Zawiadomienie o zwołaniu V sesji rady Gminy Dąbrowa Biskupia

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Zawiadomienie o zwołaniu V sesji rady Gminy Dąbrowa Biskupia

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz zgodnie z uchwałą Nr III/21/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa Biskupia i stałych Komisji Rady Gminy, zwołuję V sesję Rady Gminy Dąbrowa Biskupia. Obrady odbędą się w dniu 28 marca 2019 r. (czwartek), o godz. 9:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej, ul. Topolowa 2.

Porządek obrad V sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie V sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, stwierdzenie quorum.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Dąbrowa Biskupia.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami Rady Gminy.
7. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy.
8. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy między sesjami Rady Gminy..
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok” – dyskusja - podjęcie uchwały.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019-2024 – dyskusja – podjęcie uchwały.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Biskupia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia - dyskusja – podjęcie uchwały.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia środków stanowiących fundusz sołecki – dyskusja – podjęcie uchwały.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso - dyskusja – podjęcie uchwały.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diety dla sołtysów Gminy Dąbrowa Biskupia – dyskusja – podjęcie uchwały.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok – dyskusja – podjęcie uchwały.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018–2030 – dyskusja – podjęcie uchwały.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia - dyskusja – podjęcie uchwały.
18. Rozpatrzenie projektu w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016 – 2023 – dyskusja - podjęcie uchwały.
19. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za 2018 rok – dyskusja.
20. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej za 2018 rok – dyskusja.
21. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki alkoholowej oraz narkomanii w roku 2018 w Gminie Dąbrowa Biskupia – dyskusja.
22. Informacja o działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu za 2018 rok – dyskusja.
23. Wolne wnioski.
24. Zamknięcie obrad V sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia.

 


Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

/-/Wiesława Posadzy

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij