Gmina Dąbrowa Biskupia oficjalny portal

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXI/220/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy, zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Dąbrowa Biskupia. Obrady odbędą się w dniu 23 marca 2018 r. (piątek), o godz. 10:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej, ul. Topolowa 2.

 

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Gminy:

 

1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, stwierdzenie quorum.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.

5. Stan techniczny, bieżąca eksploatacja i konserwacja dróg wojewódzkich i powiatowych przebiegających przez Gminę Dąbrowa Biskupia - dyskusja.

6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami Rady Gminy.

7. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy.

8. Informacja z działalności stałych Komisji Rady między sesjami Rady Gminy.

9. Interpelacje i zapytania.

10. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za 2017 rok – dyskusja.

11. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej za 2017 rok – dyskusja.

12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki alkoholowej oraz narkomanii w roku 2017 w Gminie Dąbrowa Biskupia – dyskusja.

13. Informacja o działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu – dyskusja.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia, w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych, jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi – dyskusja - podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2018” – dyskusja - podjęcie uchwały.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Biskupia na okręgi wyborcze – dyskusja – podjęcie uchwały.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody nawyodrębnienie w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia środków stanowiących fundusz sołecki – dyskusja – podjęcie uchwały.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok – dyskusja – podjęcie uchwały.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018–2028 – dyskusja – podjęcie uchwały.

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

21. Wolne wnioski.

22. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia.

 

 

                                                                                                                                                                                                                    /-/ Mirosława Kozińska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij