Gmina Dąbrowa Biskupia oficjalny portal

OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. komunalnych

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Urząd  Gminy Dąbrowa Biskupia
ul. Topolowa 2
88- 133 Dąbrowa Biskupia

 

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
ogłasza nabór
na stanowisko inspektora  ds. komunalnych

Określenie  stanowiska:
- stanowisko inspektora ds. komunalnych w Referacie Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie  Gminy Dąbrowa Biskupia,
- wymiar etatu: pełen,
- bezpośrednia podległość służbowa: Kierownik Referatu Budownictwa,
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Wymagania niezbędne:
-obywatelstwo polskie,
-pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
-brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-nieposzlakowana opinia,
- wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
- 3-letni staż pracy,
- dobra znajomość zagadnień gospodarki  wodno – kanalizacyjnej,
- dobra znajomość zagadnień związanych z drogami,
- dobra znajomość zagadnień związanych z zaopatrzeniem gminy w energię elektryczną,
- dobra znajomość obsługi komputera,
- prawo jazdy kategorii B.
- umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:
-znajomość prawa budowlanego,
- uprawnienia budowlane,
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Zakres wykonywanych zadań:
- nadzór nad robotami instalacyjnymi wodno-kanalizacyjnymi,
- nadzór nad eksploatacją urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
- prowadzenie bieżącego nadzoru nad stacjami i siecią wodociągową,
- nadzorowanie prac i napraw konserwacyjnych,
- prowadzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej wodociągów i
kanalizacji,
- utrzymanie i eksploatacja dróg,
-prowadzenie spraw związanych z  transportem publicznym,
-organizacja i nadzór nad remontami budynków komunalnych,
-prowadzenie spraw związanych z  zaopatrzeniem  gminy  w energię elektryczną w tym oświetlenie uliczne,
- organizowanie pracy i nadzór nad  brygadą remontowo – konserwatorską,          - organizowanie i nadzór nad  robotami  publicznymi,
-prowadzenie spraw związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy- współpraca z inspektorem BHP,
-prowadzenie ewidencji czasu  pracy oraz wykorzystania urlopów  konserwatorów, elektryków, dozorców i robotników gospodarczych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko pracy mieści się na piętrze  budynku bez windy.

Wykonywanie obowiązków związane jest z obsługą komputera oraz innych urządzeń biurowych. Realizacja zadań na stanowisku inspektora ds. komunalnych wiąże się z wyjazdami służbowymi  po terenie gminy oraz poza nią.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu styczniu  2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- życiorys (CV )z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenia zawodowe kandydata,
- oświadczenie o dobrym stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na
stanowisku inspektora ds. komunalnych,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
- oświadczenie braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kwestionariusz osobowy *,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
celów rekrutacji.
Dokumenty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór” należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres :
Urząd Gminy  Dąbrowa Biskupia
ul. Topolowa 2
88-133 Dąbrowa Biskupia
w nieprzekraczalnym terminie do 6 marca 2018 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  0 52 35 121 70 wew.24.

Dąbrowa Biskupia 23.02.2018 r.

Wójt Gminy

Roman Wieczorek

 

*) Kwestionariusz osobowy pobrać można osobiście w Urzędzie Gminy w Dąbrowie  Biskupiej ul. Topolowa 2 ( sekretariat) lub ze strony internetowej  bip.dabrowabiskupia.pl

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij