sobota 10.06.2023 r., imieniny obchodzą: Bogumiła, Diany, Małgorzaty
Gmina Dąbrowa Biskupia oficjalny portal

Zawiadomienie o zwołaniu XLVII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

Zawiadomienie o zwołaniu XLVII sesji
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz zgodnie z uchwałą Nr XLIV/339/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa Biskupia i stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, zwołuję XLVII sesję Rady Gminy Dąbrowa Biskupia. Obrady odbędą się w dniu 22 lutego 2023 r. (środa), o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej, ul. Topolowa 2.

Porządek obrad XLVII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
1.Otwarcie XLVII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia.
5. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia.
6. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia.
7.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia między sesjami Rady Gminy.
8. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Dąbrowa Biskupia.
9. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia między sesjami.
10. Bezpieczeństwo i przeciwdziałanie przestępczości na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia – informacja za 2022 rok.
11. Ochrona przeciwpożarowa – informacja za 2022 rok.
12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Biskupia za rok 2022.
13. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Dąbrowa Biskupia na lata 2020-2024.
14. Sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2022 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora pod nazwą „Centrum Aktywności Seniora” w Stanominie na terenie gminy Dąbrowa Biskupia.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzanie ścieków do punktu zlewnego w gminnej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Radojewicach.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej.
22. Informacja o wysokości dokonanych umorzeń oraz ulgach udzielanych w trybie określonym uchwałą Nr XXVII/219/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2021r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dąbrowa Biskupia i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg za 2022 rok.
23.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok.
24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2023-2035.
25. Wolne wnioski.
26. Zamknięcie obrad XLVII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia.

Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
/-/Wiesława Posadzy

Partnerzy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.