piątek 30.10.2020 r., imieniny obchodzą: Augustyny, Łukasza, Urbana

Wyszukiwarka: Wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukiwarka: Wyszukiwanie artykułów

Zespół Ludowy RADOJEWICZANIE

Zespół Ludowy Radojewiczanie działa  od ponad ćwierć wieku. Powstał w Radojewicach w 1986r.  z inicjatywy Ewy Kowalczyk, nauczycielki muzyki i członkini miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Początkowo w skład zespołu wchodziły same panie należące do wspomnianego wcześniej Koła  – stąd pierwsza nazwa zespołu: „Radojewiczanki”. W 1998r.  zespół zmienił nazwę na „Radojewiczanie”, ponieważ jego skład zasilili panowie. Z biegiem lat pani Ewa zamierzała zaangażować w działalność młodsze pokolenie – dzieci i wnuki członków, aby móc wszczepić i pokazywać im tradycje ludowe Kujaw. Cel ten udało się osiągnąć, kiedy do zespołu zapisało się dziesięć dziewczynek w wieku od trzech do piętnastu lat. W ten sposób  powstał duży trzypokoleniowy śpiewaczy zespół ludowy o charakterze regionalnym. Ewa Kowalczyk jest nie tylko założycielką i kierowniczką zespołu, ale także główną osobą odpowiedzialną w zespole za stronę muzyczną. Cała warstwa literacka to  domena Zofii Schmidt, która od wielu lat zgłębia kulturę, obyczaje i obrzędy Kujaw. Wiedzę tę przekuwa następnie w teksty, które zespół  wykonuje podczas rozmaitych występów. W repertuarze „Radojewiczan” znajdują się elementy ludowe typowe dla folkloru ziemi kujawskiej. Zespół swoimi występami uświetnia gminne imprezy okolicznościowe, ale także występuje na scenach okolicznych miast w ramach różnego rodzaju uroczystości. Corocznie bierze też udział w różnego rodzaju przeglądach folklorystycznych, zdobywając niejednokrotnie  główne nagrody. W roku 2011 „Radojewiczanie”  obchodzili jubileusz 25-lecia istnienia. Podczas obchodów zespół otrzymał odznakę honorową ”Zasłużony dla Kultury Polskiej”  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, a także Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Odznakę za Zasługi dla Kółek Rolniczych. Indywidualne odznaczenia ministerialne otrzymały  Ewa Kowalczyk – kierownik i lider zespołu oraz Zofia Schmidt – lokalna poetka, autorka kabaretu „ Z czego się na wsi ludzie śmieją”., ponieważ jego skład zasilili panowie. Z biegiem lat pani Ewa zamierzała zaangażować w działalność młodsze pokolenie Ewa Kowalczyk jest nie tylko założycielką i kierowniczką zespołu, ale także główną osobą odpowiedzialną w zespole za stronę muzyczną. Cała warstwa literacka to domena Zofii Schmidt, która od wielu lat zgłębia kulturę, obyczaje i obrzędy Kujaw. Wiedzę tę przekuwa następnie w teksty, które zespół wykonuje podczas rozmaitych występów. Część „trofeów” Radojewiczan zgromadzonych w dwóch gablotach znajdujących się na głównym korytarzu Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej. W repertuarze „Radojewiczan” znajdują się elementy ludowe typowe dla folkloru ziemi kujawskiej. Zespół swoimi występami uświetnia gminne imprezy okolicznościowe, ale także występuje na scenach okolicznych miast w ramach różnego rodzaju uroczystości. Corocznie bierze też udział w różnego rodzaju przeglądach folklorystycznych, zdobywając niejednokrotnie główne nagrody.   W roku 2011 „Radojewiczanie” obchodzili jubileusz 25-lecia istnienia. Podczas obchodów zespół otrzymał odznakę honorową ”Zasłużony dla Kultury Polskiej” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, a także Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Odznakę za Zasługi dla Kółek Rolniczych. Indywidualne odznaczenia ministerialne otrzymały: Ewa Kowalczyk – kierownik i lider zespołu oraz Zofia Schmidt – lokalna poetka, autorka kabaretu „ Z czego się na wsi ludzie śmieją”.

więcej

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

Dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych - mgr inż. Grzegorz Pomianowski

1. mgr Judyta Mańkowska - główna księgowa
2. lic. Aleksandra Sendzikowska - referent
3. Genowefa Kraszewska - starsza księgowa
3. Patrycja Nowak - referent 

więcej

Samorząd

Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada Gminy składająca się z 15 radnych. Do wykonywania swoich zadań Rada posiada cztery stałe komisje: Rolnictwa i Finansów, Oświaty, Zdrowia i Sportu, Do Spraw Samorządu, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, Rewizyjną. Organem wykonawczym jest Wójt Gminy. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy. Natomiast Urząd funkcjonuje w ramach referatów: Finansowego; Zagospodarowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Gruntowej; Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. Ponadto w budynku Urzędu mieszczą się: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Stanu Cywilnego. Gmina podzielona jest na dwadzieścia sołectw: Dąbrowa Biskupia, Nowy Dwór, Chróstowo (obejmujące wsie Chróstowo i  Walentynowo), Przybysław, Pieranie (obejmujące wsie  Pieranie,  Bąkowo, Głojkowo i Sobiesiernie), Radojewice (obejmujące wsie Radojewice, Niemojewo i Pieczyska), Brudnia, Stanomin, Ośniszczewko, Zagajewice, Modliborzyce (obejmujące wsie Modliborzyce i Rejna), Parchanie, Parchanki, Ośniszczewo, Mleczkowo, Chlewiska, Konary-Dziewa (obejmujące wsie Konary i Dziewa), Wola Stanomińska, Wonorze i Zagajewiczki.

więcej

Kontakt

Gmina Dąbrowa Biskupia ul. Topolowa 2
88-133 Dąbrowa Biskupia
pow. inowrocławski
woj. kujawsko-pomorskie NIP: 556-256-19-47 REGON: 092350731
telefon:
+48 52 351 21 70
+48 52 351 21 36
+48 52 351 21 29
fax.
+48 52 506 54 20 e-mail: dabrowa_biskupia@lo.pl , urzad@lo.pl    UWAGA !!! Od 1 stycznia 2019 nastąpiła zmiana godzin pracy urzędu: Godziny pracy urzędu: poniedziałek 7:00 - 15:00 wtorek 7:30 - 16:30 środa 7:00 - 15:00 czwartek 7:00 - 15:00 piątek 7:00 - 14:00   Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skrzynka Podawcza   Biuletyn Informacji Publicznej http://bip.dabrowabiskupia.pl   Numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim oddział w Dąbrowie Biskupiej 84 9551 0002 0200 0101 2000 0001 Konto dla wpłat z zagranicy: GBWCPLPP PL84 9551 0002 0200 0101 2000 0001

więcej

Startują pierwsze centra obsługi.

1 września Administracja Podatkowa uruchamia centra obsługi. To nowe udogodnienie, dzięki któremu podatnicy będą mogli załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym urzędzie, ale zrobią to także w wybranych miejscach na terenie całego kraju.

więcej

Ludowy Zespół Sportowy "Dąb" Dąbrowa Biskupia

Ludowy Zespół Sportowy „Dąb” Dąbrowa Biskupia (wcześniej „Dąb” Bąkowo, liczący sobie blisko 70 lat zespół, który w roku 2013 wraz ze zmianą siedziby zmienił nazwę na LZS „Dąb” Dąbrowa Biskupia). Pod  „skrzydłami” Stowarzyszenia grają  dwie drużyny tzw. seniorów oraz małych chłopców zwanych „orlikami”. Drużyna seniorów bierze udział w rozgrywkach Pucharu Polski oraz w rozgrywkach klasy „A”. Ponadto LZS jest inicjatorem oraz współorganizatorem (wraz z GOKSiR-em) wielu imprez sportowych na terenie gminy. 

więcej

Opieka zdrowotna

Opiekę zdrowotną na terenie gminy Dąbrowa Biskupia sprawuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Lucjana Kwiatkowskiego. W ramach wspomnianego Zakładu działa jeden ośrodek zdrowia: w  Parchaniu oraz przychodnia w Dąbrowie Biskupiej. Ośrodki świadczą usługi w zakresie tzw. podstawowej opieki zdrowotnej, natomiast w przychodni w Dąbrowie pacjenci mają dodatkowo do dyspozycji gabinety ginekologiczny oraz stomatologiczny. Ponadto w Dąbrowie Biskupiej znajduje się apteka, a w Radojewicach i Parchaniu punkty apteczne.

W Dąbrowie Biskupiej przy ul. Długiej 103, w obiekcie po byłym ośrodku zdrowia, znajdują się prywatne poradnie specjalistyczne z gabinetami: urologa, onkologa, chirurga dziecięcego oraz kardiologa. Poza tym świadczone są również usługi rehabilitacyjne z zakresu m.in. masażu leczniczego, relaksacyjnego, limfatycznego, a także zabiegi ciepło- lecznicze i światłolecznicze, ćwiczenia bierne, czynno-bierne itp.

więcej

Urząd Gminy

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia mgr Marcin Filipiak
 Sekretarz Gminy mgr Marzena Gustaw   Skarbnik Gminy mgr Anna Kuberska     REFERAT FINANSOWY:             mgr Anna Kuberska - kierownik Referatu Finansowego   mgr Patrycja Borkowska - zastępca Skarbnika Gminy lic. Natalia Amborska - podinspektor ds. księgowości Wiesława Dudek - kasjer Wiesława Kołtuńska - inspektor ds. wymiaru podatków Karolina Czaplewska- młodszy referent ds. księgowości podatkowej mgr Agnieszka Marcinkowska - starszy inspektor ds. księgowości mgr Aneta Czekaj - referent ds. księgowości      REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH, URZĄD STANU CYWILNEGO:             mgr Sławomir Kańkowski - kierownik Referatu Organizacyjnego  i Spraw Obywatelskich,       kierownik Urzędu Stanu Cywilnego;  Redaktor naczelny kwartalnika "Dąbrowianin"   mgr inż. Iwona Piotrowska - starszy inspektor ds. zamówień publicznych i archiwum Iwona Szczukowska - starszy inspektor ds.ewidencji ludności, zarządzania kryzysowgo, obrony cywilnej i wojska Urszula Kilimiak - inspektor ds. obsługi sekretariatu i zezwoleń na sprzedaż  alkoholu mgr Monika Wochna - starszy inspektor ds. obsługi Rady Gminy    REFERAT BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, KOMUNALNEJ, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA:

    mgr Magdalena Kryszak - kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska   mgr Paulina Zasada - referent ds. gospodarki nieruchomościami i zarządzania przestrzennego
Piotr Gadaliński - inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony przyrody
mgr inż. Joanna Roszak - starszy inspektor ds. ochrony środowiska Krystyna Guźlecka - inspektor ds. gospodarki odpadami Klaudia Kozińska - pomoc administracyjna

    STANOWISKO NIEZALEŻNE:             mgr Andrzej Zachwieja - informatyk mgr Katarzyna Pawłowska - inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi.     PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO   Nieodpłatną poradę prawną można uzyskać w  Inowrocławiu w Starostwie Powiatowym ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 Więcej informacji można uzyskać na stronie BIP Starostwa Powiatowego - LINK

więcej

Wójt Gminy

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia 

mgr Marcin FilipiakOrganem wykonawczym jest Wójt Gminy. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy. Natomiast Urząd funkcjonuje w ramach referatów: Finansowego; Zagospodarowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Gruntowej; Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.Kontakt

e-mail: wojt@dabrowabiskupia.pl

tel: 52 3512136 wew. 39

więcej

Rada Gminy

Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie Dąbrowa Biskupia jest Rada Gminy składająca się z 15 radnych. Do wykonywania swoich zadań Rada posiada cztery stałe Komisje: 1. Rolnictwa i Finansów;
2. Oświaty, Zdrowia i Sportu;
3. Do Spraw Samorządu, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego;
4. Rewizyjną: 5. Skarg, wniosków i petycji     Skład Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023

Przewodnicząca Rady Gminy: Wiesława Posadzy

Wiceprzewodniczący Rady Gminy: Jakub Kaszliński


Skład Rady Gminy :

1. Aneta Ebekozien

2. Piotr Kołodziej

3. Renata Frontczak

4. Joanna Roszak

5. Janusz Czarniak

6. Ilona Szczęsna

7. Jakub Kaszliński

8. Tomasz Wronecki

9.Igor Szulc

10. Cecylia Herrmann

11. Agnieszka Wojciechowska

12. Wiesława Posadzy

13. Adam Rybczyński

14. Renata Gawrysiak

15. Marek ŚwierkowskiKontakt:

Obsługą Biura Rady Gminy zajmuje się Pani Monika Nowak

tel. 52 3512136 wew. 26

więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.