Gmina Dąbrowa Biskupia oficjalny portal

Wyszukiwarka: Wyszukiwanie zaawansowane

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukiwarka: Wyszukiwanie artykułów

Biuro LGD zaprasza na darmowe porady prawne w swoim biurze

Biuro LGD "Czarnoziem na Soli" wszystkich zainteresowanych uzyskaniem darmowej porady prawnej informuje, że w każdy poniedziałek, w godzinach 15:00 - 17:00, Kancelaria Prawnicza KRISLEX będzie udzielać darmowych porad prawnych dla naszych mieszkańców. Najbliższy dyżur pracowników kancelarii już 9 listopada. LGD zaprasza do swojej siedziby, która mieści się w Inowrocławiu, przy ul. Poznańskiej 133A lok. 106. (w dawnej siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu).

Osoby zainteresowane, w celu jak najszybszego i najbardziej korzystnego rozwiązania problemu prawnego, proszone są o zabranie na spotkanie z prawnikiem dokumentów związanych ze sprawą.

więcej

Gminne Obchody 97 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Gminy Dąbrowa Biskupia do wzięcia udziału w Uroczystych Obchodach 97 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, które odbędą się 11 listopada 2015 roku o godzinie 11.00 w Kościele p/w św. Mikołaja w Pieraniu.

więcej

Monografia

Zapraszamy do lektury Monografii naszej gminy.   Monografia, strony: 1-60, 61-70, 71-81, 82-101, 102-124  

więcej

SAMORZĄD SOŁECTWA PRZYBYSŁAW

Kadencja 2015/2019 Sołtys – Kanarek Henryk Przewodniczący Rady Sołeckiej – Kołodziejski Marek Członkowie Rady Sołeckiej: Chmielarz Zenon Kołodziejski Marek Kopeć Waldemar Kryszak Krzysztof Marek Dariusz Marek Ireneusz Olejnik Marek  

więcej

Władze Nowego Dworu

SAMORZĄD  SOŁECTWA NOWY  DWÓR w kadencji 2015/2019 SOŁTYS  -  Kowalczyk Mirosława  PRZEWODNICZĄCY RADY  SOŁECKIEJ – Zdobińska Beata Członkowie Rady Sołeckiej: Buczkowski Roman Ćwiklińska Krystyna Kretkowska Maria Organista Jerzy Zdobińska Beata

więcej

Podziękowania dla Skarbnika Gminy Dąbrowa Biskupia

W dniu 15 października podczas X sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia Roman Wieczorek, Radni, sołtysi oraz kierownicy jednostek podziękowali za wieloletnią współpracę skarbnikowi gminy - pani Elżbiecie Belchnerowskiej

więcej

Lokalna Gazeta

Od 2002 roku Gmina Dąbrowa Biskupia jest wydawcą gminnego kwartalnika „Dąbrowianin”. Impulsem do powołania lokalnej prasy były sugestie mieszkańców gminy. Znalazły one odzwierciedlenie w zapisach uchwały Rady Gminy Nr XV/145/99 z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia programu „Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa Biskupia”. W oparciu o powyższe  Zarząd Gminy Dąbrowa Biskupia  6 lutego 2002 roku uchwałą Nr 68/2002 powołał lokalne pismo samorządowe, któremu nadano nazwę „Dąbrowianin”. Tego samego dnia ów organ podjął kolejną uchwałę Nr 69/2002 w sprawie powołania kolegium redakcyjnego, w tym redaktora naczelnego. Następnie 18 lutego 2002 roku Urząd Gminy złożył w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy wniosek o rejestrację czasopisma, natomiast Sąd postanowieniem z dnia 11 marca 2002 r.  dokonał w rejestrze dzienników i czasopism pod numerem 422 wpisu „Dąbrowianina”. Po spełnieniu formalności związanych z rejestracją pisma Urząd Gminy wystąpił do Narodowego Ośrodka ISSN w Warszawie o nadanie kwartalnikowi numeru ISSN, a po uregulowaniu wszystkich kwestii formalno-prawnych przystąpiono do wydawania gazety. Pierwszy numer periodyku ukazał się w kwietniu 2002 roku, treścią objął  pierwszy kwartał wspomnianego roku. Wartym odnotowania jest fakt, iż w 2007 roku, w konkursie  na najlepszą gazetę gminną Pomorza i Kujaw  „Wielka Mała Prasa” - „Dąbrowianin” zajął III miejsce. Zapraszamy do lektury "Dąbrowianina" w wersji ONLINE >>

więcej

Ogłoszenie - informacja o wyniku konkursu.

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia Roman Wieczorek  informuje, iż w ramach otwartego konkursu  na wykonywanie zadań publicznych w 2015 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania  otrzymuje:  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Chlewiska 

więcej

Konferencja podsumowująca projekt „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-­pomorskim na cele przyrodnicze”

Marszałek Województwa Kujawsko-­Pomorskiego PIOTR CAŁBECKI zaprasza na KONFERENCJĘ PODSUMOWUJĄCĄ PROJEKT pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, która odbędzie się 9 października 2015 r. o godzinie 9:30 w Hotelu FILMAR przy ulicy Grudziądzkiej 45 w Toruniu (rejestracja uczestników od godziny 8:45).

więcej

Kwartalnik "Dąbrowianin"

Rok 2018                Rok 2017                   Rok 2016                   Rok 2015                 Rok 2014                Rok 2013                
Rok 2012               

więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykonywanie bezpośrednich zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy należy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy, powołany  został w 1990 roku. Z jego pomocy korzysta – według stanu na koniec 2012 roku – 245 rodzin, co przekłada się na ogólną liczbę 795 osób. Pomoc oferowana przez GOPS obejmuje zasiłki celowe (jednorazowe) na odzież, żywność, opał, leki, remonty itp.; zasiłki okresowe (ok. 6 miesięcy) na potrzeby bytowe; zasiłki stałe, które przeznaczone są dla kobiet w wieku powyżej 60 lat i mężczyzn powyżej 65 lat oraz dla osób powyżej 18-tego roku życia z ustalonym stopniem niepełnosprawności; pomoc rzeczową oraz opiekę dla potrzebujących w domach pomocy społecznej. Ponadto GOPS realizuje program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, gwarantujący jeden gorący posiłek dziennie dla dzieci w szkołach oraz pomoc finansową na cele żywnościowe dla dorosłych. W ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane są również zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz fundusz alimentacyjny. Do głównych celów gminnej pomocy społecznej należą m.in.: pomoc osobom i rodzinom oraz doprowadzenie do ich życiowego usamodzielnienia, zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym, zapewnienie dochodu do wysokości interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia, zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie.

więcej

Zespół Ludowy RADOJEWICZANIE

Zespół Ludowy Radojewiczanie działa  od ponad ćwierć wieku. Powstał w Radojewicach w 1986r.  z inicjatywy Ewy Kowalczyk, nauczycielki muzyki i członkini miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Początkowo w skład zespołu wchodziły same panie należące do wspomnianego wcześniej Koła  – stąd pierwsza nazwa zespołu: „Radojewiczanki”. W 1998r.  zespół zmienił nazwę na „Radojewiczanie”, ponieważ jego skład zasilili panowie. Z biegiem lat pani Ewa zamierzała zaangażować w działalność młodsze pokolenie – dzieci i wnuki członków, aby móc wszczepić i pokazywać im tradycje ludowe Kujaw. Cel ten udało się osiągnąć, kiedy do zespołu zapisało się dziesięć dziewczynek w wieku od trzech do piętnastu lat. W ten sposób  powstał duży trzypokoleniowy śpiewaczy zespół ludowy o charakterze regionalnym. Ewa Kowalczyk jest nie tylko założycielką i kierowniczką zespołu, ale także główną osobą odpowiedzialną w zespole za stronę muzyczną. Cała warstwa literacka to  domena Zofii Schmidt, która od wielu lat zgłębia kulturę, obyczaje i obrzędy Kujaw. Wiedzę tę przekuwa następnie w teksty, które zespół  wykonuje podczas rozmaitych występów. W repertuarze „Radojewiczan” znajdują się elementy ludowe typowe dla folkloru ziemi kujawskiej. Zespół swoimi występami uświetnia gminne imprezy okolicznościowe, ale także występuje na scenach okolicznych miast w ramach różnego rodzaju uroczystości. Corocznie bierze też udział w różnego rodzaju przeglądach folklorystycznych, zdobywając niejednokrotnie  główne nagrody. W roku 2011 „Radojewiczanie”  obchodzili jubileusz 25-lecia istnienia. Podczas obchodów zespół otrzymał odznakę honorową ”Zasłużony dla Kultury Polskiej”  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, a także Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Odznakę za Zasługi dla Kółek Rolniczych. Indywidualne odznaczenia ministerialne otrzymały  Ewa Kowalczyk – kierownik i lider zespołu oraz Zofia Schmidt – lokalna poetka, autorka kabaretu „ Z czego się na wsi ludzie śmieją”., ponieważ jego skład zasilili panowie. Z biegiem lat pani Ewa zamierzała zaangażować w działalność młodsze pokolenie Ewa Kowalczyk jest nie tylko założycielką i kierowniczką zespołu, ale także główną osobą odpowiedzialną w zespole za stronę muzyczną. Cała warstwa literacka to domena Zofii Schmidt, która od wielu lat zgłębia kulturę, obyczaje i obrzędy Kujaw. Wiedzę tę przekuwa następnie w teksty, które zespół wykonuje podczas rozmaitych występów. Część „trofeów” Radojewiczan zgromadzonych w dwóch gablotach znajdujących się na głównym korytarzu Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej. W repertuarze „Radojewiczan” znajdują się elementy ludowe typowe dla folkloru ziemi kujawskiej. Zespół swoimi występami uświetnia gminne imprezy okolicznościowe, ale także występuje na scenach okolicznych miast w ramach różnego rodzaju uroczystości. Corocznie bierze też udział w różnego rodzaju przeglądach folklorystycznych, zdobywając niejednokrotnie główne nagrody.   W roku 2011 „Radojewiczanie” obchodzili jubileusz 25-lecia istnienia. Podczas obchodów zespół otrzymał odznakę honorową ”Zasłużony dla Kultury Polskiej” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, a także Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Odznakę za Zasługi dla Kółek Rolniczych. Indywidualne odznaczenia ministerialne otrzymały: Ewa Kowalczyk – kierownik i lider zespołu oraz Zofia Schmidt – lokalna poetka, autorka kabaretu „ Z czego się na wsi ludzie śmieją”.

więcej

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

Dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych - mgr inż. Grzegorz Pomianowski

1. mgr Judyta Mańkowska - główna księgowa
2. lic. Aleksandra Sendzikowska - referent
3. Genowefa Kraszewska - starsza księgowa

więcej

Samorząd

Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada Gminy składająca się z 15 radnych. Do wykonywania swoich zadań Rada posiada cztery stałe komisje: Rolnictwa i Finansów, Oświaty, Zdrowia i Sportu, Do Spraw Samorządu, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, Rewizyjną. Organem wykonawczym jest Wójt Gminy. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy. Natomiast Urząd funkcjonuje w ramach referatów: Finansowego; Zagospodarowania Przestrzennego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Gruntowej; Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. Ponadto w budynku Urzędu mieszczą się: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Stanu Cywilnego. Gmina podzielona jest na dwadzieścia sołectw: Dąbrowa Biskupia, Nowy Dwór, Chróstowo (obejmujące wsie Chróstowo i  Walentynowo), Przybysław, Pieranie (obejmujące wsie  Pieranie,  Bąkowo, Głojkowo i Sobiesiernie), Radojewice (obejmujące wsie Radojewice, Niemojewo i Pieczyska), Brudnia, Stanomin, Ośniszczewko, Zagajewice, Modliborzyce (obejmujące wsie Modliborzyce i Rejna), Parchanie, Parchanki, Ośniszczewo, Mleczkowo, Chlewiska, Konary-Dziewa (obejmujące wsie Konary i Dziewa), Wola Stanomińska, Wonorze i Zagajewiczki.

więcej

Kontakt

Gmina Dąbrowa Biskupia ul. Topolowa 2
88-133 Dąbrowa Biskupia
pow. inowrocławski
woj. kujawsko-pomorskie NIP: 556-256-19-47 REGON: 092350731
telefon:
+48 52 351 21 70
+48 52 351 21 36
+48 52 351 21 29
fax.
+48 52 506 54 20 e-mail: dabrowa_biskupia@lo.pl , urzad@lo.pl    UWAGA !!! Od 1 stycznia 2019 nastąpiła zmiana godzin pracy urzędu: Godziny pracy urzędu: poniedziałek 7:00 - 15:00 wtorek 7:30 - 16:30 środa 7:00 - 15:00 czwartek 7:00 - 15:00 piątek 7:00 - 14:00   Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Skrzynka Podawcza   Biuletyn Informacji Publicznej http://bip.dabrowabiskupia.pl   Numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim oddział w Dąbrowie Biskupiej 84 9551 0002 0200 0101 2000 0001 Konto dla wpłat z zagranicy: GBWCPLPP PL84 9551 0002 0200 0101 2000 0001

więcej

Startują pierwsze centra obsługi.

1 września Administracja Podatkowa uruchamia centra obsługi. To nowe udogodnienie, dzięki któremu podatnicy będą mogli załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym urzędzie, ale zrobią to także w wybranych miejscach na terenie całego kraju.

więcej

Ludowy Zespół Sportowy "Dąb" Dąbrowa Biskupia

Ludowy Zespół Sportowy „Dąb” Dąbrowa Biskupia (wcześniej „Dąb” Bąkowo, liczący sobie blisko 70 lat zespół, który w roku 2013 wraz ze zmianą siedziby zmienił nazwę na LZS „Dąb” Dąbrowa Biskupia). Pod  „skrzydłami” Stowarzyszenia grają  dwie drużyny tzw. seniorów oraz małych chłopców zwanych „orlikami”. Drużyna seniorów bierze udział w rozgrywkach Pucharu Polski oraz w rozgrywkach klasy „A”. Ponadto LZS jest inicjatorem oraz współorganizatorem (wraz z GOKSiR-em) wielu imprez sportowych na terenie gminy. 

więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij